USŁUGI PRACOWNICZO-DORADCZE i BHP
Karolina Karman

KADRY | PŁACE | BHP
Usługi pracowniczo-doradcze i bhp

Karolina Karman

USŁUGI PRACOWNICZE

prowadzenie spraw kadrowo-płacowych...

więcej...

USŁUGI DORADCZE

usługi biurowe w zakresie sporządzania pism...

więcej...

OBSŁUGA FIRM - BHP

szkolenia pracowników i pracodawców...

więcej...
USŁUGI PRACOWNICZE
 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników - zakładanie, kompletowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników w przypadku różnic w dokumentacji przygotowanie raportu o braków i różnicach do wyjaśnienia.
 2. Prowadzenie i przygotowanie pełnej dokumentacji dla Zleceniobiorców
 3. Przygotowanie list płac zgodnie z listami obecności. Ustalanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi zasadami – wypłaty ekwiwalentów, odpraw, odszkodowań itp
 4. Nadzór nad terminowością badań lekarskich (sporządzanie skierowań na badania wstępne, okresowe, kontrolne)
 5. Nadzór nad terminowością szkoleń BHP (przeprowadzanie szkoleń pracowników wstępnych, okresowych)
 6. Sporządzanie zaświadczeń dla pracowników: o zatrudnieniu, zarobkach i innych – na prośbę pracownika
 7. Sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów, wypowiedzeń umów o pracę i świadectw pracy (w chwili i po ustaniu stosunku pracy)
 8. Prowadzenie ewidencji limitów urlopowych pracowników i ustalenie jego wymiaru. 
 9. Sporządzanie właściwych deklaracji do ZUS (Dra, Rca, Rsa). Zgłoszenia do ubezpieczeń nowych pracowników i ich rodzin i wyrejestrowania pracowników z ZUS
 10. Sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznych PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR, PIT 4R;
 11. Sporządzanie na platformie Gus obowiązkowych sprawozdań, którymi zostaje objęte Przedsiębiorstwo
 12. Bieżąca kontrola portalu ZUS, weryfikowanie na portalu ZUS informacji o istniejących chorobowych pracowników i przekazywanie tych informacji Pracodawcy.
 13. Sporządzanie druków A1
 14. Sporządzanie informacji do NFZ
 15. Prowadzenie niemieckiej kasy urlopowej Soka Bau

DORADZTWO i BHP

usługi doradcze

Prowadzimy profesjonalne doradztwo oraz pomagamy w sporządzaniu pism urzędowych.

obsługa firm z zakresu BHP

Prowadzimy szkolenia pracowników: wstępne, okresowe; a także szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (kadra kierownicza).

KONTAKT

Usługi Pracowniczo-Doradcze i BHP
Karolina Karman

Wierzbno 23A
48-385 Otmuchów
NIP: 753 210 28 45
REGON: 384564452

tel.: 662 281 050
tel.: 785 087 788

karolina.karman@interia.pl
www.uslugipracownicze.pl